mgr Sebastian Kałużny


Absolwent studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Logistyką na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako Ekspert w Biurze Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii czy Dyrektor Biura Rektorskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada doświadczenie oraz praktyczną wiedzę z zakresu transportu, magazynowania, logistyki czy sprzedaży, którą wykorzystywał podczas realizacji różnych projektów m.in. wdrożenie systemu SAP w jednej z firm, zajmującej się dystrybucją stali. Uczestniczył rówież w pracach związanych z tworzeniem kluczowych dokumentów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii np. Polityka Przemysłowa Polski, Strategia Produktywności 2030, KPO.
Certyfikaty