dr Grzegorz Krawczyk


Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor ekspertyz dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie m.in.: analizy kosztów działalności, organizacji transportu publicznego i równoważenia mobilności miejskiej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie oceny projektów z obszaru transport miejski, Członek Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.