dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ


Profesor Politechniki Śląskiej w Katedrze Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki, na Politechnice Śląskiej. Specjalista w zakresie inżynierii systemów transportowych oraz modelowania procesów i systemów transportowych; kształtowanie mobilności miejskiej oraz planowanie i rozwój systemów ITS; planowanie obsługi komunikacyjnej publicznym transportem zbiorowym w tym autobusami elektrycznymi. Autor oraz współautor wielu opracowań praktycznych z zakresu planowania, utrzymania i rozwoju: transportu szynowego; publicznego transportu zbiorowego; inteligentnych systemów sterowania i zarządzania transportem. A także opracowań praktycznych z zakresu: pomiary, badania i prognozy oraz ocena warunków ruchu w sieciach transportowych; mobilności miejskiej oraz elektromobilość.