dr Anna Mercik


Adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletnia główna specjalistka ds. projektów Unii Europejskiej w strukturach podmiotów odpowiedzialnych za organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialna za opracowywanie analiz strategicznych i ekonomicznych, dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej, wsparcie merytoryczne zespołów projektowych w zakresie zarządzania, rozliczeń finansowych i monitorowania inwestycji. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego na podstawie egzaminu złożonego przed Ministrem Finansów. Legitymuje się certyfikatem z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Do jej głównych obszarów zainteresowań badawczych należą ekonomika transportu, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, narzędzia oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, efektywności wydatków na inwestycje, polityka zrównoważonego rozwoju, niskoemisyjność i zeroemisyjność